Gratis Zelfevaluatie Waarderingskader 2023-2024

In augustus 2023 is het bijgestelde Waarderingskader van kracht. De laatste wijzigingen hebben we natuurlijk voor jullie doorgevoerd in de gratis Zelfevaluatie Waarderingskader die we ieder jaar beschikbaar stellen.

Reserveer jouw gratis Zelfevaluatie vast onder aan deze pagina, dan krijg je automatisch bericht als deze voor je klaar staat. De zelfevaluatie is inclusief rapportage.

Wat gaat er veranderen?

Standaard basisvaardigheden nieuw in het onderzoekskader

Het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen, had al aandacht in het toezicht. Vanaf 1 augustus 2023 legt de inspectie er extra focus op met een aparte standaard in de onderzoekskaders.

In de nieuwe Standaard basisvaardigheden (OP0) kijkt de Inspectie in het funderend onderwijs (PO) naar het curriculum voor Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en burgerschap. 

Hierbij gaat het erom dat er op school bewuste keuzes gemaakt worden in het plannen en uitvoeren van het curriculum op de basisvaardigheden.

Vervolgens bekijkt de Inspectie of ze dit terugziet in de klas. Dat betekent onder andere dat het onderwijspersoneel zich goed moet kunnen verantwoorden over de doelen waaraan ze werken.

Wil je uitgebreid voorgelicht worden over de verschillen tussen het vorige en bijgestelde Waarderingskader? Doe dan mee aan 1 van de live Zoom sessies.

Ook aanpassingen voor de standaarden OP2 en OP3

Naast de toevoeging van de nieuwe standaard Basisvaardigheden, verduidelijkt de Inspectie ook de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogisch-didactisch handelen (OP3) in het funderend onderwijs. 

Blijvende aandacht voor besturing en sturing en voor het brede curriculum

Verder blijft er in het onderzoekskader volop aandacht voor de manier waarop bestuurd en gestuurd wordt op de basisvaardigheden. Dat blijft opgenomen in de kwaliteitsgebieden BKA (Besturing, kwaliteitszorg en ambitie) en SKA (Sturen, kwaliteitszorg en ambitie). Dit is niet gewijzigd ten opzichte van de huidige werkwijze.

De andere onderdelen van het curriculum en het onderwijs blijven ook van groot belang en blijven deel uitmaken van de Standaard aanbod (OP1). 

Oordeel op schoolniveau in het funderend onderwijs

In het funderend onderwijs telt een aantal standaarden zwaarder mee in het oordeel op schoolniveau. Dit geldt voor de standaarden
– Resultaten
– Zicht op ontwikkeling en begeleiding
– Pedagogisch-didactisch handelen
– Veiligheid

Vanaf 1 augustus 2024 geldt dit ook voor de standaard Basisvaardigheden. In het komende schooljaar 2023-2024 heeft die standaard nog geen extra gewicht.

aanvragen gratis zelfevaluatie 2023
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Voor welke sector wil je de Zelfevaluatie aanvragen?
Bij het aanvragen van de gratis Zelfevaluatie ga je akkoord met de voorwaarden van Roerconsult B.V. Je ontvangt jouw Zelfevaluatie via ons online platform SmartSchools. Houd je mail en spambox dus in de gaten!