Waarderingskader 2021

Onderzoekskader

Het Onderzoekskader Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs beschrijft hoe het Toezicht op het onderwijs is ingericht. De kernfuncties van het onderwijs (kwalificatie, socialisatie en allocatie) zijn in het toezicht als uitgangspunt genomen voor de omschrijving van de kwaliteit van het onderwijsstelsel.

Iedere 4 jaar wordt het Onderzoekskader herzien. De laatste grote wijziging in het Onderzoekskader dateert van 2017. In augustus 2021 is het nieuwe Onderzoekskader ingegaan voor 4 jaar.

In het Onderzoekskader vind je het Waarderingskader voor School (SKA) en Bestuur (BKA). De teksten van deze Waarderingskaders zijn door ons omgezet in eenvoudig te scoren indicatoren en ondergebracht in een Zelfevaluatie. 

Je kunt het Waarderingskader op 2 manieren lezen. In het Onderzoekskader van de Inspectie en door de Zelfevaluatie te doorlopen.

>> Naar het Onderzoekskader PO (Waarderingskader staat in dit document)

>> Naar het Onderzoekskader VO (Waarderingskader staat in dit document)

Het Waarderingskader voor je laten werken

Nu je weet wat het Waarderingskader inhoudelijk is, kun je je gaan afvragen hoe je de inhoud voor je kunt laten werken. Geef jezelf en je team de tijd om dit te verkennen. Het gaat zich dubbel en dwars uitbetalen!