Nulmeting start schooljaar

Schooljaar 2020 – 2021 start op bijzondere wijze. Dat geldt voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs. Het motto van Roerconsult is, bespreekbaar maken = beheersbaar maken.

Daarom werkt Roerconsult graag met 0-metingen. Ze bieden je op een prettige manier inzage in hoe jullie onderwijs nu ervaren wordt. De vragenlijst is adaptief. Dat betekent zoveel als: opvallende antwoorden, daar wordt op doorgevraagd. Hiermee wordt de rapportage waardevol omdat we doorvragen als dat nodig is.

Roerconsult baseert zich natuurlijk op het waarderingskader van de inspectie met de 0-metingen, maar legt de nadruk bij het welbevinden van jullie: het team en de ouders. Zeker in deze start van het schooljaar is het van belang dat jullie met elkaar op 1 lijn zitten. Jullie zijn een belangrijke factor voor het welbevinden van de kinderen. En welbevinden is één van de belangrijkste voorwaarden om te leren.

brother and sister with books on their heads

De 0-meting start schooljaar kun je inzetten tot ongeveer medio oktober. Je hebt dan voldoende tijd om a.d.v. de rapportage wijzigingen aan te brengen in jullie situatie, als dat nodig is. De volgende kwaliteitsgebieden worden bevraagd in deze meting:


Leerklimaat Thuis
Contact met de school
Welbevinden
Communicatie


De 0-meting is ook af te nemen met jullie kwaliteitsinstrument zoals WMK of Scholen Met Succes.

Wil je meer informatie over de 0-metingen? Neem dan gerust contact op. Bestellen voor jouw school? Ook dat kan: