Roerconsult | Kwaliteitszorg in handen

Klaar voor het nieuwe Toezicht?

Je hoort en leest het steeds vaker: Lerarentekort, tekort aan leidinggevenden in het Onderwijs, te lage Onderwijsresultaten en nog lager Welbevinden onder collega’s én leerlingen. Krimpende scholen en slecht onderbouwde schooladviezen… Het Onderwijs staat onder druk. Zeker in het Primair-en Voortgezet Onderwijs.

Meer stress leidt tot minder goede beslissingen. Dat geldt ook in het Onderwijs. En leerlingen zijn daar de dupe van. Gevolg: Nog meer controle en verantwoording. Iets wat haaks staat op Kwaliteitszorg. Als Kwaliteitszorg gericht is op verantwoorden dan is de impact en kans op verbetering nihil. Herkenbaar? Hoe zou het zijn als Kwaliteitszorg vanzelf gaat bij jullie scholen? Met een verbetercultuur kan het. Een verbetercultuur is dé krachtigste motor van beter Onderwijs.

Onderzoeken van de Inspectie, Universiteit van Utrecht en van McKinsey laten zien dat Nederlandse scholen met een verbetercultuur méér bereiken met hun leerlingen en collega’s minder werkdruk en meer plezier ervaren.

Met Roerconsult krijg je Kwaliteitszorg weer terug in de handen waar het hoort: bij docenten en leerkrachten. Zij hebben de meeste invloed op Kwaliteitsverbetering binnen jullie organisatie.

De rest? Verantwoording & Dialoog? dat regelen wij met Schoolleiding en Bestuur!