Feedback op de les

De sleutel tot effectief leren en succesvol onderwijs

In de dynamische wereld van het onderwijs is het cruciaal om in te spelen op de behoeften en het begrip van leerlingen en cursisten. Snelle feedback op de les of een opdracht is hierbij essentieel. Het stelt docenten in staat om hun lesmethoden en -materiaal te optimaliseren, wat leidt tot meer betrokkenheid, beter begrip, betere leerresultaten en hogere scores op basisvaardigheden.

Feedback op de les is een laagdrempelige feedback tool waarmee je leerlingen kunnen aangeven waar ze behoefte aan hebben, vlak aan het einde van jouw lesmoment.

Groeien als onderwijsteam

Met de informatie die leerlingen/cursisten aan je geven, kun je nog beter aansluiten op hun behoeften. Maar hiermee kun je ook successen delen met je collega’s, uitdagingen bespreken en als team groeien. Daarbij krijgen jullie als team meer grip op het fenomeen ‘doorlopende leerlingen’. Het kost geen extra tijd, sterker nog, je wint er tijd mee!

Groeien als onderwijsorganisatie

De tool kun je gebruiken in combinatie met onze andere onderzoeken zoals Audits en Vragenlijsten Onderwijskwaliteit. Hiermee kan de schoolleider en bestuurder afstand nemen van de inhoud en zich richten op het groeiproces van de organisatie.

De tool

Samen met SmartSchools is de Toolkit Feedback op de les ontwikkeld. De tool is beschikbaar voor PO, VO en MBO.

>> Naar SmartSchools.

>> Download de Whitepaper Feedback op de les