Kwaliteitszorg – Ondersteuning

“Onderzoek doen naar wat jullie werkwijze nu is en wat dat je heeft opgeleverd, is het leukste wat er is. Jullie sterke kanten en de nog te ontwikkelen aspecten van jullie organisatie komen vanzelf bovendrijven”

Marco Sombroek, procesbegeleider Roerconsult

Waarderingskader

In augustus 2023 is het Waarderingskader van bijgesteld. De laatste wijzigingen hebben doorgevoerd in onze Zelfevaluatie Waarderingskader en uitgebreid met Leskwaliteit.nl.

Sturing op Basisvaardigheden

Omdat de nieuwe standaard OP0 extra aandacht en focus betekent van de inspectie, hebben we een apart onderzoek Sturing op de Basisvaardigheden voor school en bestuur.

Leskwaliteit

Een eenvoudig en effectief observatiemiddel voor in de les. Beschikbaar voor observanten en leerlingen voor PO en VO en gebaseerd op Toezichtskader van de Onderwijsinspectie.

Bestuurlijk beroepsprofiel

Het beroepsprofiel bestuurders is een initiatief van de sector funderend onderwijs met als doel de professionele ontwikkeling en doorontwikkeling van bestuurders te bevorderen. Het beroepsprofiel is gebaseerd op de rol, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
van een bestuurder. Roerconsult heeft een ontwikkelingsgericht onderzoek voor bestuurders ontwikkeld met voormalig strategisch inspecteur Bert Lichtenberg. Deze bestaat uit een zelfevaluatie en een feedback onderdeel van schoolleiders.


Zelftest Leerkrachten

Deze Zelftest gaat over erachter komen hoe jij in het onderwijs staat. Je leert jezelf beter kennen door over de vragen na te denken en terwijl je antwoord geeft ontstaat er zelfkennis en meer zelfbewustzijn. En dat leidt weer tot meer zelfvertrouwen voor de klas.

Duiding van onderzoeken

We duiden samen met jullie auditverslagen, inspectierapporten of uitkomsten van onze onderzoeken. Deze kunnen worden afgenomen in jullie eigen kwaliteitsinstrumenten of op ons online platform.

LAAT ONS WETEN WAT WE VOOR JULLIE KUNNEN DOEN


Vraag een live demo aan
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Op welke wijze wil je contact?
Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs…