Het draait om jou

Werken in het onderwijs begint met mensen en dus met hoe jullie je voelen bij je werk. Alles draait om jou. Letterlijk!

Als je je onzeker voelt bij je dagelijkse werk, dan zal dat van grotere invloed zijn op de kwaliteit van je onderwijs (en dus op jonge mensen) dan je misschien nu denkt.

Bestuurder

De bestuurder staat niet alleen aan het hoofd van de onderwijsorganisatie, maar ook midden in de organisatie. We ondersteunen bestuurders en management met het grip krijgen op de organisatie en op de kwaliteit. Denk hierbij aan:

  • Zicht op jullie kwaliteitscultuur, systematiek en arbeidsorganisatie
  • Inzicht in de zwakke processen die spelen en die remmend kunnen werken
  • Ondersteuning bij Kwaliteitszorg
  • Destructief en remmend handelen aantonen en bespreken

Binnen 2 jaar zijn de eerste opbrengsten van jullie Kwaliteitscultuur merkbaar en meetbaar. Daar staan wij voor.

Schoolleider

De kwaliteit van de schoolleider is een van de meest bepalende factoren voor de kwaliteit van het onderwijs op school. En dan hebben we het niet alleen over cursussen volgen. iDe wijze van leidinggeven in het onderwijs bepaalt hoe medewerkers, leerlingen, ouders, bestuurders en toezichthouders naar de school kijken en zich er bij horen voelen.

Onderwijsprofessionals die zich kwetsbaar durven op te stellen bij hun werk, maken betere keuzes voor hun leerlingen. Sterker nog, jouw professionele autonomie is gebaat bij nieuwsgierigheid, willen weten en willen samenwerken met je collega’s, leerlingen en hun ouders. Zonder onbewust dit proces tegen te werken.

Wij staan naast de mens in het onderwijs, of je nu schoolleider, leerkracht of bestuurder bent.

Ook voor ervaren leerkrachten

In de Staat van het Onderwijs 2023 merkt de Inspectie op dat lang niet alleen zij-instromers, beginnende leerkrachten of stagiaires een hulpvraag hebben. Ook meer ervaren collega’s hebben baat bij begeleiding. Daarmee versterk je de relatie met het Waarderingskader.

Bij zij-instromers gaan de hulpvragen vaak over thema’s als:
– werkdruk
– pedagogisch klimaat
– didactische vaardigheden
– effectief evalueren
– persoonlijke ontwikkeling

Bij meer ervaren leerkrachten gaan de hulpvragen vaak over
– oudercontacten
– specifieke leervragen in de groep

Jouw Begeleiders bij Kwaliteitszorg: Marco Sombroek & Suzette Waltmans