Bestuurlijke begeleiding

De rol van de bestuurder

In de wet staat beschreven dat de bestuurder verantwoordelijk is voor het stimuleren van een onderzoekende cultuur, de scholen hierin te ondersteunen en verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen.

Belangrijk is dat jij als bestuurder zelf weet wat je doet en wat de effecten zijn van je keuzes op de mensen die werken in de organisatie. Een veilige ontwikkelingsgerichte organisatie komt alleen tot wasdom als jij als mens bewust handelt: met intentie. En toch wil je je kwaliteitssystematiek ook formaliseren. Je werkt immers samen aan de hand van een kader.

Meest voorkomende cases
 • Professionalisering & Rolneming
  – De organisatie kenmerkt zicht door ‘working apart together’
  – Er is te weinig samenhang in wat er gedaan wordt
  – Er wordt te weinig om hulp gevraagd
  – Doelmatigheid mist
 • Ontwikkeling relatie Bestuur – RvT
  – Grote variĆ«teit in doelstellingen, werkwijzen en opbrengsten van evaluaties en onderzoek
  – Uitdaging bij opvolging & borgen van de opgedane inzichten in de doorontwikkeling van het toezicht
 • Doe je als bestuurder de goede dingen goed
  – Hoe weet je dat?
  – Vinden anderen dat ook?
  – Wat doe je met deze informatie?
 • BKA (Besturen, Kwaliteitszorg & Ambitie)
  – Inrichten Kwaliteitssystematiek
 • Risico inventarisatie
  – Waar liggen nu de risico’s?
 • Kwalitatieve dialoog in je organisatie
  – Weet je zeker dat alles gezegd wordt dat gezegd moet worden?
Zijn dit herkenbare onderwerpen voor jou? Neem dan vrijblijvend contact op:
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
School, Bestuur of anders
Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs…
Op welke wijze wil je contact?