De laatste stap…

Jullie tonen aan dat de interventies hebben gewerkt. Dat jullie van goed ‘great’ maken en dat jullie als succesvol worden gezien. Hoe? Met bijvoorbeeld deze resultaten:

  • opbrengsten stijgen
  • de mensen voor wie je het doet zijn tevreden
  • creativiteit neemt toe
  • ziekteverzuim neemt af
  • er heerst een sfeer van welbevinden
photo of a woman holding an ipad

Dit komt omdat jullie doen wat jullie zeggen en zeggen wat jullie doen. Dit straalt af van jullie organisatie. Vertrouwen geven is vertrouwen dóórgeven geworden. En dat merkt iedereen.