Goed worden? Goed blijven!

Een tijdje terug memoreerde de Inspectie van het onderwijs in de Staat van de Leraar aan iets opvallends: Middelmatigheid. De wet-en regelgeving en de wijze waarop de inspectie scholen onder de loep nam, werkten middelmatigheid in de hand. Tijd om te veranderen.

De PO-Raad introduceerde al redelijk snel het programma Goed worden, Goed blijven. Het is tijd geworden om de ‘Goed worden’ om te zetten naar: in je kracht gaan staan. Goed blijven. Wij denken dat goed worden, eigenlijk goed blijven is.

Het doel van het onderzoekskader 2017 was om erachter te komen wat kwaliteit in het onderwijs is. Maar hoe doe je dat? Kwaliteit is iets anders dan kwaliteit meten of je verantwoorden over kwaliteit.

Het derde Fairness onderzoek (juli 2020) van de Onderwijsinspectie kwam tot een aantal conclusies. Het onderzoekskader 2017 is dan ook bijgesteld en gaat schooljaar 2020-2021 in. Het schooljaar erna zullen nieuwe indicatoren (nog niet bekend) van het volgende onderzoekskader ingaan. Ons vermoeden is dat de Onderwijsinspectie de ingeslagen weg gaat vervolgen en inzet op kwaliteit en zorg voor kwaliteit.

Veel scholen delen kwaliteitszorg op in stukjes om het behapbaar te houden. Je maakt er, zonder het te merken, duw en-trekkrachten van. Dat is niet zo raar als je jaren in een cultuur hebt gewerkt van ‘voldoen‘. De inspectie heeft dit ook opgemerkt. Niet voor niets constateert ze dat KA2 en KA3 snel en goed op orde zijn bij veel scholen en besturen, maar dat KA1 achterblijft.

Roerconsult is expert in dát stukje kwaliteitszorg oppakken voor het Primair Onderwijs: jullie met jullie eigen verhaal lucht en ruimte geven om dé interventies eruit te halen die voor jullie gaan werken. Hoe? Dat lees je hier.

RCLOGOV2