Business Partner Solutions Kwaliteitszorg

Steeds meer onderwijsbesturen beginnen de rol van een kwaliteitszorg medewerker belangrijker te vinden. En terecht, die rol is belangrijker dan ooit aan het worden in het Onderwijs.

Bovenschoolse kwaliteitszorg medewerkers bewegen zich tussen het operationele en strategische vlak in de organisatie en adviseren schoolleiders en de bestuurder(s). Nu hebben Schoolleiders een grote mate van autonomie maar is de bestuurder verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.

Wat is een business Partner Kwaliteitszorg?

Er worden momenteel 2 soorten business partners onderscheiden. De ene is de rol van adviseur waarbij de rol een operationele, tactische en licht strategische invulling heeft. In praktijk betekent dit dat de HR business partner zich bezig houdt met overstijgende projecten binnen de organisatie.

De andere rol van de HR Business partner ligt meer op strategie en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Deze rol zag je eerst binnen grote bedrijven maar nu ook steeds vaker bij kleinere organisaties en bij onderwijsbesturen. Het harmoniseren van personeelsbeleid, faciliteren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het begeleiden van veranderingstrajecten zijn in ook in het onderwijs steeds belangrijker geworden.

Wat doet de Onderwijs business partner Kwaliteitszorg?

Het HR-vakgebied heeft zich in het Onderwijs nooit echt ontwikkeld richting Onderwijskwaliteit en Strategie, Leerlingen en Ouders. En dat is logisch omdat het HR-vakgebied van oorsprong een beherende rol is. Gaandeweg is het HR-vakgebied meer gaan ondersteunen, meer gaan beïnvloeden en uiteindelijk zelfs beleid-bepalend geworden. Maar heeft dat het onderwijs ook gebracht wat het nodig heeft?

Wanneer heb je een Onderwijs Business partner nodig?

Bij het ontwikkelen van Visie. De Business partner kan op basis van de gewenste veranderingen en gestelde doelen een visie en strategie formuleren.

Bij het ontbreken van Overtuigingskracht binnen de organisatie. Het lukt jullie niet om elkaar te overtuigen van jullie ideeën en daarbij rekening te houden met mogelijke weerstanden.

Bij een afwachtende houding bij ontwikkelingen. Je hebt dan een Ondernemende en proactieve rol nodig die ontwikkelingen niet afwacht, maar zelf actie onderneemt en (on)gevraagd advies geeft.

Bij onduidelijkheden. Je hebt dan dringend Oordeelsvorming nodig op basis van beschikbare informatie om de juiste conclusies te trekken. De Roerconsult business partner beschikt over een eigen onderzoeksinstrumenten, speciaal ontwikkeld voor het Onderwijs.

Onsamenhangend beleid. De Onderwijs Business partner helpt bij het analyseren van problemen, bij het onderkennen van mogelijke oorzaken, ziet samenhang tussen verschillende onderwerpen en behoudt daarbij het overzicht.

Doelen worden niet bereikt. Het behalen van resultaten en doelen is misschien wel één van de meest bekende motivaties om een Onderwijs business partner in te schakelen.

Neem gerust contact op met ons! We helpen je graag verder met de mogelijkheden van de Onderwijs Business partner Kwaliteitszorg.

Onze mensen zijn goed ingelezen, werken samen met oud inspecteurs en bekend met leerlingvolgsystemen en kwaliteitsinstrumenten (ParnasSys, Esis, Magister, WMK, MijnSchoolPlan, Succes!Spiegel etc.)