Intervisie

Tijdens de onderzoeken die we met jullie uitvoeren, zijn intervisie gesprekken een waardevol onderdeel om van jullie organisatie een echte ontwikkel-gerichte organisatie te maken.

Ontwikkelfases

Om een echte ontwikkel-gerichte organisatie te worden, doorloop je een aantal fases. Afhankelijk van de beschikbare informatie en de startonderzoeken, duiden we met jullie in welke ontwikkelfase jullie je bevinden en wat jullie wensen zijn.

Rolneming

Tijdens jullie ontwikkeling doorloop je als mens ook verschillende fases. Jouw ontwikkeling is afhankelijk van je rol in de organisatie. Wij helpen jouw medewerkers met de rolneming en de houding die hierbij past.

Cyclisch werken

In het onderwijs wordt het steeds belangrijker om een cyclisch proces in te richten, waarbij inzichten weer het vertrekpunt vormen voor een nieuwe koers en vervolg-onderzoeken. Op deze manier zijn alle lagen van de organisaties aan te spreken op de borging en is er sprake van een leercyclus: een ontwikkel-gerichte organisatie

De middelen

  • Cultuurscan Kwaliteitszorg
  • Onderzoek Leskwaliteit
  • Kwaliteitsposter Inspectiekader
  • Duiding sessies (Learning Analytics)
  • Ambitiebepaling

Kenmerken

  • Hybride werkvormen
  • Op maat
  • Snel aan de slag

Wil je meer weten of een casus voorleggen? Dat kan!

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
School, Bestuur of anders
Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs…
Op welke wijze wil je contact?