Jaarplanning Kwaliteitsposter

Hier vind je de detailplanning van het Kwalitijdsvenster. Kijk regelmatig op deze pagina, want we voeren wijzigingen door als deze bekend worden gemaakt door bijvoorbeeld het Ministerie of Vensters.


Stappenplan Veiligheidsbeleid van Vensters vind je hier: https://static1.squarespace.com/static/57a9d4ba725e256e5549a4f4/t/6019725ee928c364b055ac0d/1612280414456/Hoe+en+wat+Monitoren+van+sociale+veiligheid+PO+DEF.pdf

Met deze planning kun je een kwaliteitssystematiek hanteren (PDCA) waar je ook echt meteen mee aan de slag gaat. Het maakt niet uit welk Kwaliteitsinstrument je gebruikt. Dat is alleen het voertuig. Je systematiek maakt het waardevol. In de planning maken we onderscheid tussen handelingen waarmee je output verzorgt aan stakeholders (in deze kleur) en handelingen waarmee je aan je kwaliteit werkt (metingen, dialoog en interventies).

SEPTEMBER 2021

Decentrale indicatoren controleren in Vensters:
Algemene gegevens school, Organisatie van het onderwijs, informatie voor ouders, Schooltijden en opvang, Aanbod voor het jonge kind en Samenwerkingspartners (so en sbo)

Hoe: Login op Vensters. Ga naar ‘Mijn Scholen op de Kaart’, kies de indicator, controleer en wijzig waar nodig.

Definitieve eindtoetsgegevens 2020-2021 publiceren. De eindtoetsgegevens zijn meestal eind augustus beschikbaar. 

Hoe: Controleer de indicator Resultaten eindtoets op Vensters. Schooljaar 2021 – 2022 worden de referentieniveaus op scholenopdekaart.nl getoond. Houd hier rekening mee in je toelichting. 

OKTOBER

Automatische publicatie eindtoets 2020-2021. De indicator Resultaten eindtoets wordt vanzelf gepubliceerd als je dat nog niet zelf hebt gedaan. 

NOVEMBER

Vanaf 1 november kun je Venster tevredenheidsonderzoeken afnemen voor 2020-2021. Dit kan direct via Vensters of via Roerconsult. 
Niet jaarlijks verplicht:  De beschikbare onderzoeken zijn er voor leerling-, ouder – en medewerkertevredenheid.  
Jaarlijks verplicht: Monitoring Sociale Veiligheid & Welbevinden leerlingen (leerlingtevredenheid).

Hoe doe ik dat? Ga naar vensters.nl voor meer informatie of log in op je Roerconsult licentie. Nog geen licentie? Mail dan naar info@roerconsult.nl om je licentie te activeren.

Automatische publicatie eindtoets 2020-2021 op Vensters

Start Kwaliteitsonderzoek S1 met de 360 graden vragenlijst Onderwijskwaliteit Team en Schoolleiding.

DECEMBER
Verwerken/Plannen Tevredenheidsonderzoeken. Vanaf het moment dat je een onderzoek hebt afgerond kun je resultaten verwerken en interpreteren. 
Heb je Venster Onderzoek gedaan? Publiceer het Leerlingtevredenheidsonderzoek via de indicator Leerlingtevredenheid. Publiceer het Oudertevredenheidsonderzoek via de indicator Oudertevredenheid. Geef akkoord voor het doorleveren van het rapport Monitoring Sociale Veiligheid aan de inspectie. Het rapport staat meteen klaar in het ManagementVenster. 
Heb je een Roerconsult Onderzoek gedaan? Dan is het rapport altijd meteen beschikbaar. Heb je een vraag of wil je hulp bij het duiden van de resultaten? Neem dan contact op: info@roerconsult.nl

JANUARI
Onderzoek Onderwijskwaliteit Leerlingen S2
Dit hét moment om een klein onderzoek te doen onder leerlingen over hoe zij het onderwijs ervaren. Samen met de resultaten van tussentijdse toetsen, levert dit een mooi beeld op van jullie onderwijs. Wil je het Onderzoek Onderwijskwaliteit afnemen onder je leerlingen en team? Vraag dan het pakket School & Team aan via info@roerconsult.nl

FEBRUARI
Dialoog en interventies


MAART
Schooladviezen 2021-2022 uitwisselen met BRON voor 15 maart 

APRIL
Rond deze tijd zijn de centrale indicatoren op Vensters automatisch bijgewerkt. Werk de indicator Team bij. 

Op 30 april sluit de afnameperiode 2021-2022 Vensters Tevredenheidsonderzoeken.

MEI
Publiceer de resultaten van Tevredenheidsonderzoeken op scholenopdekaart.nl
Vensters: Na het onderzoek naar leerlingtevredenheid staan de resultaten van de Monitoring Sociale Veiligheid klaar in het ManagementVenster. Ga naar de schoolrapportage Monitoring Sociale Veiligheid en zet een vinkje om door te leveren.

Via Leverancier: Tot en met 31 mei kunnen de afgenomen vragenlijsten die zijn afgenomen via een leverancier (ook die van Roerconsult) geaccepteerd worden om door te leveren aan Vensters en de inspectie.

Schoolgids samenstellen via Vensters. Ga naar de module Vensters schoolgids voor het stappenplan schoolgids. 

Doorstroomindicatoren 2020-2021 publiceren Controleer de volgende indicator in Vensters: Schooladvies en voortgezet onderwijs (reguliere en speciale basisscholen) en Plaatsing in het voortgezet onderwijs (scholen in het speciaal onderwijs).
Eindtoetsgegevens 2021-2022 uitwisselen met BRON 

JUNI
Rapport voorlopige eindtoetsresultaten controleren. In het ManagementVenster via het rapport Controle voorlopige resultaten eindtoets. Kloppen de resultaten? Publiceer de indicator Resultaten eindtoets en maak schoolgids definitief voor de zomer.

Geef akkoord voor het doorleveren van het rapport Monitoring Sociale Veiligheid aan de inspectie.

Dialoog KPI’s S3
Wat ging er goed? Welke doelen hebben jullie bereikt? Als jullie de interventie positief afsluiten, kun je er eigenlijk vanuit gaan dat het geen interventie meer is maar een geborgd onderdeel van jullie eigen kwaliteit. Vier dat ook! En kijk naar de volgende onderwerpen waar je meer van zou willen weten het volgende schooljaar.

JULI