Kwaliteitscultuurscan

Met de Kwaliteitscultuurscan kun je eenvoudig de stand van zaken in je onderwijsinstelling of school meten op het gebied van:

 • De Kwaliteitscultuur
 • Uitvoering van Kwaliteitszorg
 • De voorwaarden om door te ontwikkelen

Basis van de scan

De scan is ontwikkeld door Bert Lichtenberg, oud Strategisch Inspecteur op basis van de 7 kenmerken van Kwaliteitscultuur van de Onderwijsraad/NRO:

 • Vanuit de zeven kenmerken van kwaliteitscultuur Onderwijsraad/NRO
 • Inzicht in de voorwaardelijke situatie

De zeven kenmerken

 • Een duidelijke, gedeelde en doorleefde onderwijsvisie voortkomend uit een open dialoog;
 • Verbeteringsgerichtheid vanuit collectief en individueel lerend vermogen;
 • Leiderschap op opleidingsniveau;
 • Een ondersteunende organisatiestructuur die aanzet tot teamwerk en samenwerken;
 • Een dragend hrm-beleid;
 • Grote leerling-/studentbetrokkenheid;
 • Externe oriëntatie

Uitvoeringsbasis

 • Strategisch, tactisch en uitvoerend niveau
 • Ontwikkelgericht
 • Vanuit een hoog deskundigheidsniveau uitgevoerd (zowel onderwijsinhoudelijk, organisatieanalyse als kwaliteitszorg)

Activiteiten

 • Beknopte analyse kwaliteitszorgsysteem
 • Uitgebreide digitale vragenlijst met 360-graden feedback principe (bestuur, directie, schoolleider, leraren/docenten, leerlingen/studenten
 • Gesprekken met al deze groepen

Resultaten

 • Duidelijke rapportage met bevindingen en eerste handvatten voor ontwikkeling.
 • Feedbackgesprek met bestuur en/of directie

Meer informatie over de cultuurscan? Maak een afspraak:

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
School, Bestuur of anders
Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs…
Op welke wijze wil je contact?