Kwaliteitsposter Inspectiekader Onderwijs

Uitprobeerstand werkt!

Tijdens de (gedeeltelijke) Corona schoolsluiting bleken veel teams in staat om snel met elkaar onderwijs op afstand vorm te geven en een ‘digitale’ didactisch-pedagogische sprong te maken. Scholen schoten in de ‘probeerstand’ en onderzochten wat mogelijk was. Dát is een kwaliteitscultuur zo merkte de Inspectie van het Onderwijs op.

Uit andere verslagen en evaluaties van de inspectie blijkt dat succesvolle scholen ook bijna allemaal deze kenmerken gemeen hebben:

dialoog – open staan voor elkaar – kwaliteitsdenken – samenhang – beheersen

Het McKinsey onderwijsrapport 2020 toont ook aan dat succesvolle scholen een verbetercultuur hebben met diezelfde kenmerken.

De Roerconsult Kwaliteitsposter is ontworpen om een kwaliteitscultuur in samenhang systematisch weer te geven. Letterlijk zichtbaar aan de muren van veel scholen. Het is een eenvoudige maar krachtige visuele weergave van het proces naar kwaliteitscultuur.

Roerconsult Standaard kwaliteitsposter 2021-2022

‘Zowel bestuurder als RvT waren onder de indruk

De Roerconsult Kwaliteitsposter is gebaseerd op het Waarderingskader van de Onderwijsinspectie en werkt met alle kwaliteitsinstrumenten en voor alle schooltypen in het VO en PO.

De voordelen van de Kwaliteitsposter

– Basis voor een degelijke PDCA cyclus kwaliteitszorg
– Gekoppeld aan de praktijk en zichtbaar aan de muur.
– Dekkend voor het Waarderingskader 2021 voor PO en VO
– Werkt samen met (gratis) Zelfevaluatie Waarderingskader 2021
– Op maat te maken in eigen huisstijl
– Interactief te maken d.m.v. QR-codes