Kwaliteitsposter Inspectiekader Onderwijs

Weleens gehoord van PDCA-cyclus? Vast wel! Heb je ook gehoord dat de Inspectie heeft geconstateerd dat bij Onderwijsinstellingen scholen en besturen de PDCA cyclus vaak nog niet ‘af’ gemaakt wordt? Daar gaat ze de komende jaren extra aandacht aan besteden.

In 2021 is het nieuwe Waarderingskader van start gegaan. Kwaliteitszorg en verantwoording hebben een nog prominentere plaats gekregen in dit kader onder Kwaliteitsgebied SKA (Sturing Kwaliteitszorg en Ambitie).

De Roerconsult Kwaliteitsposter is ontworpen om een SKA in samenhang en systematisch weer te geven. Letterlijk zichtbaar aan de muren van veel scholen. Het is een eenvoudige maar krachtige visuele weergave van de kwaliteitssystematiek.

Roerconsult Standaard kwaliteitsposter 2021-2022

‘Zowel bestuurder als RvT waren onder de indruk

De Roerconsult Kwaliteitsposter is gebaseerd op het Waarderingskader van de Onderwijsinspectie en werkt met alle kwaliteitsinstrumenten en voor alle schooltypen in het VO en PO.

De voordelen van de Kwaliteitsposter

– Basis voor een degelijke PDCA cyclus kwaliteitszorg
– Gekoppeld aan de praktijk en zichtbaar aan de muur.
– Dekkend voor het Waarderingskader 2021 voor PO en VO
– Werkt samen met (gratis) Zelfevaluatie Waarderingskader 2021
– Op maat te maken in eigen huisstijl
– Interactief te maken d.m.v. QR-codes