Module Onderzoekskader PO / VO

Hoeveel weet jij van het Onderzoekskader van de Onderwijsinspectie? Wat bekijkt men bij een audit en wat zijn eigenlijk Wettelijke Vereisten? Met deze module ga je zowel theoretisch als in de praktijk aan de slag met jouw school.

De Module Onderzoekskader bevat

– een uitgebreide zelfevaluatie, audit en 360° vragenlijsten met Vensters/LAKS vragen en voorbereiding inspectiebezoek

– 3 online videotrainingen

– 3 dagdelen exclusieve begeleiding

Doelgroep: bestuurder en leiding scholen

Gebaseerd op het Onderzoekskader van de inspectie van het onderwijs

Basis module
– € 1,25 licentie per leerling/jaar
– € 2.250, – begeleiding eerste jaar (3 dagdelen – hybride werkvormen)

Inhoud:

  1. intakegesprek
  2. brainstorm over cultuur, zorgsysteem en werkwijze
  3. kick-off met betrokkenen
  4. invullen zelfevaluatie

Expert-module

– € 1000,- per school per schooljaar

Inhoud:

  1. Analyse resultaten en school begeleidingstraject
  2. Kwaliteitsposter
  3. Videotraining leskwaliteit

Aanvragen Module Onderzoekskader

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
School, Bestuur of anders
Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs…
Op welke wijze wil je contact?