Onderzoekskader 2021

Zijn jullie klaar voor het nieuwe Toezicht?

In onze webinars ‘Grip op Onderwijskwaliteit in 3 stappen’ en ‘Kwaliteitsontwikkeling op School’ stipten we het al aan;  De ingeslagen weg van het Onderzoekskader 2017 is in grote lijnen voortgezet in het nieuwe Onderzoekskader 2021 dat 1 augustus in ging.

Zelfevaluatie op inspectieniveau

We hebben de teksten van het Waarderingskader 2021 (onderdeel van het Onderzoekskader) omgezet in een Zelfevaluatie met makkelijk leesbare indicatoren voor VO & PO. Wil je hier meer informatie over?

Totaaloplossing bestaat niet


Een belangrijke conclusie van de afgelopen jaren Waarderingskader is dat een Kwaliteitsinstrument niet de oplossing is. Er is altijd dialoog nodig en een systematiek, in welke fase je je ook bevindt en op welke inspectie standaard je je ook richt.

Bij Roerconsult hebben we juist ervaring met de processen rond kwaliteitsinstrumenten, de systematiek en koppelen deze aan dialoog en interventies. Dus met welk instrument je ook werkt, wij hebben de systematiek.

person writing on notebook

Wat zeg de Inspectie over het Onderzoekskader

Uit onze gesprekken met de inspectie over het Onderzoekskader 2017 kwamen de volgende punten naar voren:

  1. De structuur of systematiek (BKA1 en cultuur (BKA2) zijn nog onvoldoende in samenhang
  2. De PDCA-cyclus wordt niet ‘afgemaakt’; ofwel de implementatie Kwaliteitszorg is nog in volle gang
  3. Onvoldoende verbinding tussen bestuurs-en schoolniveau: de dialoog mist nog teveel
  4. Eigenaarschap onvoldoende (duidelijk) belegd
  5. Kwaliteitszorg wordt nog te apart van de dagelijkse praktijk processen georganiseerd
  6. Teams worden steeds meer als motor van veranderingen en verbeteringen gezien. Hiervoor is onderwijskundig leiderschap nodig
  7. Betrek leerlingen bij kwaliteits(zorg)plannen!

Over Roerconsult


Roerconsult zet Onderwijs organisaties terug aan het Roer. We werken voor Onderwijsinstellingen en voor het bedrijfsleven. We worden ingezet door besturen, scholen maar ook door consultancy bureaus die hun projecten of opdrachten zien vastlopen. Eigenlijk voor iedereen die met en voor onderwijsmensen werkt.