Vragenlijsten Onderwijskwaliteit

Met onze vragenlijsten Onderwijskwaliteit helpen we scholen inzicht te krijgen in hoe hun onderwijs wordt ervaren. Door leerlingen, collegae en ouders. Onze vragenlijsten zijn gekoppeld aan het Waarderingskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs.

Maak gebruik van de stem van jongeren adviseert de Onderwijsraad in de bundel ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’. Hierin staat dat jongeren school steeds meer als stressvol ervaren, wat welbevinden en resultaten zwaar onder druk zet.

We hebben jarenlange ervaring met het onderzoeken van onderwijs op PO-scholen en VO-scholen. We hebben vragenlijsten ontwikkeld met als doel leer-welbevinden weer op de kaart te krijgen voor leerling én leraar (m/v).

Vraag een adviesgesprek aan over onze Vragenlijsten:

    Ik wil graag: (maak een keuze uit de volgende opties)