Metingen en Onderzoek

Metingen en Onderzoek

Wij gebruiken het Onderzoekskader van de Onderwijsinspectie als startpunt voor onderzoeken. In drie stappen grip op Onderwijskwaliteit.

Onderzoekskader

Het Onderzoekskader Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs bestaat uit een Waarderingskader met 4 kwaliteitsgebieden onderverdeeld in 12 standaarden en uit een stelsel werkwijze. Iedere 4 jaar wordt het Onderzoekskader herzien. De laatste grote wijzigingen in het Onderzoekskader dateert van 2017. In augustus 2021 is het nieuwe Onderzoekskader ingegaan voor 4 jaar.

Zelfevaluatie Onderzoekskader 2021

De teksten van het Waarderingskader zijn door ons omgezet in eenvoudig te scoren indicatoren en ondergebracht in een Zelfevaluatie. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van onze jarenlange Onderwijservaring.

PO scholen en VO scholen kunnen gratis gebruik maken van deze Zelfevaluatie. Met deze Zelfevaluatie doorloop je de 4 kwaliteitsgebieden en 12 standaarden van het Waarderingskader.

Hoe werkt de Zelfevaluatie

Je doorloopt stap voor stap de 4 kwaliteitsgebieden en scoort per standaard stellingen (indicatoren) op ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. Na het doorlopen ontvang je automatisch de rapportage die jouw inzichten toont per Kwaliteitsgebied en per standaard. Simpeler kan niet.

Combineren met 360° feedback vervolgonderzoek

Maar er is meer mogelijk. Je kunt jouw zelfevaluatie afzetten tegen de dagelijkse ervaringen van je team en leerlingen ten aanzien van Onderwijskwaliteit. We hebben vragenlijsten ontwikkeld voor leerlingen, ouders en medewerkers. Hierin bevragen we de beleving van het onderwijs en koppelen dit aan het Waarderingskader, aan die 4 Kwaliteitsgebieden en 12 standaarden. Hét volledige overzicht.

Resumeren op de Kwaliteitsposter

Combineer alle inzichten met de Kwaliteitsposter. Bespreek ze, bundel ze en prioriteer ze op de Kwaliteitsposter en je hebt in 3 stappen Grip op Onderwijskwaliteit. Met de door de Inspectie zo gewaardeerde PDCA cyclus. Maar dan nu in samenhang en zichtbaar.

Bestel de Kwaliteitsposter in onze webwinkel….


Ervaringen met het Waarderingskader 2017

Uit de ervaringen van de Onderwijsinspectie blijkt dat veel scholen en besturen de PDCA-cyclus Kwaliteitszorg niet ‘af’ maken en dat samenhang vaak mistte binnen Kwaliteitszorg. Daarnaast zag de Inspectie de (verbeter) doelen van de school niet altijd terug in de dagelijkse praktijk. Met onze Kwaliteitssytematiek is dat verleden tijd.