Informatiemanagement

Zicht op communicatie

Jouw organisatie barst van de informatie en kennis. Maar weet je wat iedereen doet met de informatie en kennis? Weet je hoe iedereen communiceert? Wie communiceert wat naar wie? Van wie is de informatie, waar komt hij vandaan en wie bewaart de informatie?

Moet de informatie gestuurd worden of gehaald worden? Welke gegevensdragers gebruik je?

strict female teacher with book pointing at scribbled blackboard


Als je informatie wilt managen, begin je met dit soort vragen te stellen. Hiermee ondervang je een belangrijk onderdeel van de werkdruk, namelijk administreren en, later in het schooljaar, verzamelen van informatie. Als iedereen de informatie in het hoofd heeft zitten, je alleen vastlegt wat nodig is, dan zijn er geen omissies of piekmomenten in het jaar.

Zicht op Onderwijskwaliteit

Het Onderwijs moet steeds meer aantonen dat ze zicht heeft op Onderwijskwaliteit en dus de onderliggende informatie. Het Onderzoekskader 2021 verwacht dat je grip hebt op de data die je gaandeweg verzamelt. Maar ga dan niet meer data verzamelen! Dat is niet de bedoeling. Probeer je gegevens te verzamelen op basis van beslissingen. Professionele beslissingen.Wil je eens onderzoeken of jullie slim omgaan met jullie informatie? Gaat er onnodig veel energie en tijd zitten in het verzamelen van gegevens? Van Data-driven naar decision-based information is makkelijker dan je denkt!

Roerconsult heeft ruime ervaring met Informatiemanagement en onderwijslogistiek en maakt gegevensstromen inzichtelijk op eenvoudige wijze voor zowel school als bestuur.

Meer weten? Laat je gegevens achter en we nemen contact op:

RCLOGOV2