Informatiemanagement

Informatiemanagement

Jouw organisatie barst van de informatie en kennis. Maar weet je wat iedereen doet met de informatie en kennis? Weet je hoe iedereen communiceert? Wie communiceert wat naar wie? Van wie is de informatie, waar komt hij vandaan en wie bewaart de informatie?

Moet de informatie gestuurd worden of gehaald worden? Door wie? Welke gegevensdragers gebruik je?

Als je informatie wilt managen, begin je met dit soort vragen te stellen.

Informatie systemen

Software (kwaliteitsinstrumenten, Leerling Volg Systemen etc.) die is bedoeld om informatie systematisch te verzamelen, bieden veel functionaliteiten. Het is alleen een misvatting te denken dat die functionaliteiten een garantie zijn voor kwaliteit en een systematiek. Dat is niet zo. Ook extra software gaat niet helpen.

Informatie verzamelen is kwaliteitsvragen stellen. Kiezen of je het verwerkt is stap 1. De 2e stap is je afvragen voor wie je het verwerkt en voor welke termijn. Dan volgt de wijze van verwerken. Doet iedereen dat op dezelfde manier? Met dezelfde taal?

Onderwijslogistiek

Het Onderwijs moet steeds meer aantonen dat ze zicht heeft op Onderwijskwaliteit en dus de onderliggende informatie. Het Onderzoekskader 2021 verwacht dat je grip hebt op de data die je gaandeweg verzamelt. Maar ga dan niet meer data verzamelen! Ga niet data koppelen omdat het kan volgens een leverancier. Dat is niet de bedoeling! Het staat ook nergens in de wet dat je dat moet doen, het staat niet in het Onderzoekskader…

Probeer je gegevens te verzamelen op basis van beslissingen. Professionele beslissingen

Roerconsult heeft ruime ervaring met Informatiemanagement en onderwijslogistiek en maakt gegevensstromen inzichtelijk op eenvoudige wijze voor zowel school als bestuur.

Laat je gegevens achter en we nemen vrijblijvend contact op:

RCLOGOV2