Kwaliteitsposter Onderwijs

Uitprobeerstand werkt!

Tijdens de (gedeeltelijke) sluiting van scholen bleken veel teams in staat om snel met elkaar onderwijs op afstand vorm te geven en een ‘digitale’ didactisch-pedagogische sprong te maken. Scholen schoten in de ‘probeerstand’ en onderzochten wat mogelijk was. Dát is een kwaliteitscultuur.

Uit de meeste eerdere verslagen van de inspectie blijkt dat succesvolle scholen bijna allemaal deze kenmerken gemeen hebben:

dialoog – open staan voor elkaar – kwaliteitsdenken – samenhang – beheersen

Ook het McKinsey onderwijsrapport 2020 toont aan dat succesvolle scholen een verbetercultuur hebben met dezelfde kenmerken.

In de Staat van de Leraar (april 2021) is te lezen dat nog niet alle besturen voldoende scoren op kwaliteitszorg, en dan met name op het onderdeel van de systematiek. De kwaliteitscultuur wordt over de hele linie positief gewaardeerd. Hierbij wordt opgemerkt dat besturen het verschil kunnen maken, immers besturen waar kwaliteitszorg een belangrijke rol speelt, zijn de besturen waar langdurig hoge onderwijsresultaten te vinden zijn.

Het is opvallend dat binnen de meeste teams de kwaliteitscultuur er is, zichtbaar en merkbaar (zelfs meetbaar!) maar dat besturen en scholen op het gebied van de kwaliteitszorg nog onvoldoendes scoren (bijna 1/5e van de onderzochte besturen, bron: Staat van de Leraar 2021).

Hoe kun je eenvoudig zicht krijgen op de onderwijskwaliteit die er dus is, maar waar jouw kwaliteitszorg systematiek mank gaat? Precies dat gaat het Onderzoekskader 2021 nog meer onderzoeken bij Bestuur (BKA).

De Roerconsult Kwaliteitsposter is ontworpen om een kwaliteitscultuur systematisch weer te geven. Letterlijk zichtbaar aan de muren van veel scholen. Ook voor het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) is de poster goed in te zetten. Het is een eenvoudige maar krachtige visuele weergave van het proces naar kwaliteitscultuur:

kwaliteitsposter
Roerconsult Standaard kwaliteitsposter 2020-2021

Bij de poster draait het om 3 teamsessies die van het ‘wat’ naar ‘dit zijn wij’ leiden. Of, die van ‘dit zijn wij’ naar het ‘wat’ leiden. Deze sessies kun je zelf vormgeven of vormgeven onder begeleiding van Roerconsult. De sessies zijn zowel online als fysiek met elkaar uit te voeren.

‘Zowel bestuurder als RvT waren onder de indruk

De Roerconsult Kwaliteitsposter werkt met alle kwaliteitsinstrumenten en voor alle schooltypen. Het vormt de basis voor een degelijke PDCA cyclus kwaliteitszorg en is schoolontwikkeling en teamleren in 1.

Je kunt 2 soorten posters bestellen: De standaard Kwaliteitsposter die je kunt gebruiken en namaken naar wens. Of de Kwaliteitsposter op maat. Beide Kwaliteitsposters vind je in onze webwinkel. De standaard Kwaliteitsposter is om het NPO te ondersteunen gratis in PDF te verkrijgen voor alle scholen in Nederland. Eind augustus 2021 wordt de poster uiteraard aan de hand van het nieuwe Onderzoekskader bijgewerkt.