Onze onderzoeken

Onderzoek Waarderingskader

Het Onderzoekskader van de Onderwijsinspectie biedt uitstekende vertrekmogelijkheden om jullie op weg te helpen met Kwaliteitszorg. Vanuit een inventarisatie van de deugdelijkheidseisen onderzoeken we met jullie, jullie leerlingen en ouders/verzorgers waar verbeterpunten liggen en waar jullie kracht ligt.

Onderzoek Standaard OP0

In het nieuwe Waarderingskader dat per augustus 2023 is ingegaan, is de standaard OP0 toegevoegd. De standaard die gaat over de Basisvaardigheden. Met dit korte onderzoek kun je als school snel in kaart brengen waar jullie staan.

Onderzoek Sturing op de Basisvaardigheden

In het nieuwe Waarderingskader dat per augustus 2023 is ingegaan, is de standaard OP0 toegevoegd. De standaard die gaat over de Basisvaardigheden. Veel scholen en besturen worstelen met de vraag of ze als organisatie de goede dingen doen. Met ons basisonderzoek Sturing op de Basisvaardigheden kun je antwoord krijgen of bij jullie de op de voorwaarden voor sturing op Basisvaardigheden voldoende zijn.

Onderzoek Kwaliteitscultuur

Met de Onderwijs & Organisatie Kwaliteitscultuurscan kun je eenvoudig de stand van zaken in je organisatie meten op het gebied van:

  • De Kwaliteitscultuur
  • Uitvoering van Kwaliteitszorg
  • De voorwaarden om door te ontwikkelen

Leskwaliteit

Wij kunnen op een gebruiksvriendelijke manier leerlingen vragen of en in welke mate zij de kenmerken van een effectieve les ervaren. De observatietool is ook beschikbaar voor leerkrachten zelf en voor schoolleiding om te gebruiken bij lesbezoeken.

De afname kan op alle devices tijdens of vlak na een les, lesdag of lesweek. Op elk niveau zijn er rapportages mogelijk die inzicht geven in jullie lessen.

Feedback op les is mogelijk met fysieke Check out cards en digitale Exit Tickets voor het Primair-en Voortgezet Onderwijs.

Wil je meer weten? Heb je een maatwerkvraag? Neem gerust contact op: