Onze diensten

Leskwaliteit

De kwaliteit van de lessen is van belang voor het leerproces van leerlingen. Ook het leer-welbevinden van leerlingen is belangrijk. Om makkelijk zicht te houden op het leer-welbevinden van jullie leerlingen en zelf prettig les te geven, kun je jullie samen met ons jullie leskwaliteit onderzoeken.

Onderzoekskader Inspectie

Het Onderzoekskader van de Onderwijsinspectie biedt uitstekende vertrekmogelijkheden om jullie op weg te helpen. Vanuit een inventarisatie van de deugdelijkheidseisen onderzoeken we met jullie, jullie leerlingen en ouders/verzorgers waar verbeterpunten liggen en waar jullie kracht ligt.

Ambitiebepaling

Een belangrijk onderdeel van een organisatie is Ambitiebepaling. Met onze onderzoeken halen we boven tafel welke ambities jullie vertrekpunt vormen. Vervolgens kijken we samen naar hoe jullie ambities zich verhouden tot de eisen van het Onderzoekskader.

Bij het bepalen van jullie ambities organiseren we met jullie welke ambities raken aan de basiskwaliteit en welke overstijgend zijn. Vervolgens verwerken we jullie ambities en acties op de Kwaliteitsposter.

Kwaliteitsposter

De Kwaliteitsposter is op bestuursniveau en op schoolniveau en brengt samenhang tussen het koersplan en de schoolplannen.

Kwaliteitscultuur

Met de Onderwijs & Organisatie Kwaliteitscultuurscan kun je eenvoudig de stand van zaken in je organisatie meten op het gebied van:

  • De Kwaliteitscultuur
  • Uitvoering van Kwaliteitszorg
  • De voorwaarden om door te ontwikkelen

Feedback op de les

Met 5 kenmerken van een effectieve les, kunnen wij op een gebruiksvriendelijke manier leerlingen vragen of en in welke mate zij de kenmerken van een effectieve les ervaren. De observatietool is beschikbaar voor leerkrachten zelf en voor schoolleiding om te gebruiken bij lesbezoeken. De afname kan op alle devices tijdens of vlak na een les, lesdag of lesweek. Op elk niveau zijn er rapportages mogelijk die inzicht geven in jullie lessen.

Feedback op les is er voor het PO in de vorm van Check-out cards en in de vorm van online feedback voor het VO. Meer informatie vind je op de website Leskwaliteit.nl

Wil je meer informatie of een casus voorleggen? Laat een bericht achter via ons formulier:

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Op welke wijze wil je contact?
Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs…