Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit & Kwaliteitszorg


Wij ondersteunen besturen van PO & VO scholen met zicht krijgen op Kwaliteitszorg. We zijn gespecialiseerd in het optimaal ‘hands-on’ afstemmen van het speelveld tussen onderwijs processen, informatiemanagement, duiden, interveniëren in relatie tot het Waarderingskader van de Onderwijsinspectie (Verantwoording & Dialoog). Het Waarderingskader is opgesteld voor en door het onderwijsveld en wordt ook wel ‘inspectiekader’ genoemd.

Omdat Onderwijskwaliteit en Kwaliteitszorg niet zonder mensen kan worden gerealiseerd, werken we met een hybride vorm van onderzoeken, intervisie en begeleiding.

Onze onderzoeken richten zich op de mensen en op de kaders van waaruit zij moeten werken. Hiervoor zijn voor de verschillende doelgroepen Schoolleiding, Leerlingen, Ouders en Medewerkers vragenlijsten ontwikkeld die we 360° kunnen uitzetten. Met heldere rapportages gaan we vervolgens met jullie het gesprek aan.

Vastleggen met De Kwaliteitsposter

De Roerconsult Kwaliteitsposter vormt de basis voor een degelijke PDCA cyclus kwaliteitszorg en is schoolontwikkeling en teamleren op 1 plek zichtbaar aan de muur.

De Roerconsult Kwaliteitsposter werkt in combinatie met alle Kwaliteitsinstrumenten

De Roerconsult Kwaliteitsposter is ontworpen om een kwaliteitscultuur systematisch, in samenhang weer te geven. Letterlijk zichtbaar aan de muren van veel scholen. Het is een eenvoudige maar krachtige visuele weergave van het proces naar kwaliteitscultuur.