Monitoring Sociale Veiligheid

De meeste (PO) scholen en besturen weten dat het een wettelijke eis is om 1x per jaar een Monitoring Sociale Veiligheid en Welbevinden te doen onder leerlingen en aan te leveren bij de inspectie. Onder aan deze pagina vind je de lijst met aanbieders van Monitoringsgegevens.

Relatie met Onderwijskwaliteit

Wat veel scholen en besturen onderschatten, is de relatie tussen Tevredenheid en Onderwijskwaliteit. Tevreden leerlingen en medewerkers zijn een belangrijke randvoorwaarde voor Onderwijskwaliteit. 

Daarom heeft Roerconsult vragenlijsten Onderwijskwaliteit, voor zowel PO als VO ontwikkeld. Deze zijn af te nemen onder Ouders, Leerlingen en Medewerkers (OP en MT) zodat er een 360 beeld ontstaat van de beleving van en inzet voor jullie Onderwijs. De resultaten zijn ook af te zetten tegen het Waarderingskader van de inspectie. 

Met een meetritme is het eenvoudig om een beeld te krijgen van de kwantitatieve informatie en kwalitatieve informatie op school. De Monitoring Sociale veiligheid kun je dus zien als een onderdeel van je Onderwijskwaliteit. Wil je advies over een meetritme? Neem dan contact op met één van onze onderwijsadviseurs.

Zelfevaluatie Onderzoekskader 2021


Honderden scholen hebben onze gratis Zelfevaluatie Onderzoekskader 2021 aangevraagd en afgenomen. We hebben de teksten van het Waarderingskader 2021 (onderdeel van het Onderzoekskader) omgezet in makkelijk leesbare indicatoren. Deze kun je voor jouw school online scoren waarna je een duidelijke rapportage krijgt voor jouw school. 

Heb je de zelfevaluatie nog niet aangevraagd? Dat kan gratis via onderstaande knop:


Wil je persoonlijk advies of begeleiding bij het nieuwe Onderzoekskader? Ook dat kan natuurlijk! Neem in dat geval contact op met Marco Sombroek | Onderwijsadviseur Roerconsult:

Aanbieders

Natuurlijk zijn er naast de bekende Tevredenheidsonderzoeken zoals Vensters, Zien! En WMK nog een aantal aanbieders van Tevredenheidsonderzoeken die door de inspectie zijn aangemerkt als toeleverancier voor de monitoring.

Met de volgende leveranciers heeft de inspectie afspraken over het namens de school aanleveren van Monitoringsgegevens:

EigenwijzR
Hart & Ziel
Kanjertraining
KiVa
Kwaliteitscholen
Looqin2U/Looqin PO
Onderzoek & Innovatie Groep
Qschool (V)SO+ (Beekveld & Terpstra)
SCOL (Esis)
Sociale veiligheid leerlingen (Scholen met Succes)
Veiligheidsmonitor (Praktikon)
Viseon
Vensters
Wat Werkt Tegen Pesten
WMK (Werken Met Kwaliteit) | ParnasSys Schoolkwaliteit
Zien! (ParnasSys)

Zien!


Ook so-scholen zullen zich, ten aanzien van de monitoring van de sociale veiligheid, moeten verantwoorden aan de onderwijsinspectie. Als je op jouw school geen gebruik kunt maken van de leerlingvragenlijst ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat om de sociale veiligheidsbeleving te monitoren, kun je ZIEN! Leerling 1-16 Leer- en leefklimaat gebruiken.

De schoolresultaten van ZIEN! Leerling 1-16 Leer- en leefklimaat kunnen niet automatisch met de onderwijsinspectie worden gedeeld, in tegenstelling tot de schoolresultaten van ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat. Deze gegevens zullen dan ook handmatig aan de onderwijsinspectie moeten worden geleverd.

Om de school hierbij toch te kunnen helpen, zijn de onderstaande documenten beschikbaar gesteld door de ontwikkelaar van de Zien! leerlingvragenlijsten. Het betreft een format voor de berekening van de schoolgemiddeldes en een voorbeeld van een schooldocument van de uitgevoerde analyse van de monitoring van de sociale veiligheidsbeleving.