Nationaal Programma Onderwijs

Op 24 maart 2021 ontvingen alle scholen in het primair, voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs een brief van de minister over het Nationaal Programma Onderwijs. Dat programma werd gelanceerd op 17 februari. Het is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen in het onderwijs die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona. In de brief staat hoe het proces de komende maanden eruitziet en wat er van de scholen wordt verwacht.

Scholen gaan een School Programma opstellen dat loopt van 2021 tot 2023. Hierin komt te staan dat ze een schoolscan uitvoeren en op basis daarvan een plan opstellen. Dit plan dient als leidraad en moet bewezen interventies bevatten.

Voor start schooljaar 2021/2022 hebben Scholen hebben een schoolprogramma opgesteld met alle maatregelen voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. De Medezeggenschapsraad moet dit goedkeuren.

Wat kan Roerconsult hieraan bijdragen?

We hebben veel ervaring met het opzetten en analyseren van Schoolevaluaties, Scans met de meest bekende kwaliteitsinstrumenten zoals WMK, De Succes!Spiegel, MijnSchoolPlan en veel ervaring met het harmoniseren van je Leerling Volg Systeem (ParnasSys | Esis). Hierdoor kom je snel tot de kern van informatie om jouw leerlingen te ondersteunen.

Om het proces te ondersteunen heeft Roerconsult een unieke Kwaliteitsposter ontwikkeld die bewezen effectief is in het ondersteunen van grote en kleine veranderingen op school en binnen besturen.

Meer weten over onze ondersteuning van het NPO (Nationaal Programma Onderwijs? Neem contact op!