Nulmeting Kwaliteitscultuur

Uit de evaluatie vernieuwd toezicht van de Onderwijsinspectie van juni 2020, blijkt dat de standaarden KA2 en KA3 het meest en snelst op orde zijn in het PO.

Dit geldt in mindere mate voor de kwaliteitsgebieden die onder KA1 vallen. Deze standaard gaat over het systeem van kwaliteitszorg. En het op orde brengen van een systeem kost meer tijd. Een kwaliteitsinstrument alleen is dan ook niet afdoende. Het gaat bij KA1 om de systematiek.

Uit: Evaluatie vernieuwd toezicht 2018-2019 Onderwijsinspectie

In 2021 is het nieuwe Waarderingskader ingegaan. Wij hebben hiervoor een speciale Zelfevaluatie ontwikkeld.

Het is interessant om te weten hoe jij en jouw team staan tegenover jullie kwaliteitscultuur.

Uit de Zelfevaluatie komen resultaten naar voren die richting geven aan het gesprek over jullie kwaliteitscultuur. Deze worden je aangeboden in een korte rapportage.