Onderzoekskader

Het Onderzoekskader Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs beschrijft hoe het Toezicht op het onderwijs is ingericht. De kernfuncties van het onderwijs (kwalificatie, socialisatie en allocatie) zijn in het toezicht als uitgangspunt genomen voor de omschrijving van de kwaliteit van het onderwijsstelsel.

Iedere 4 jaar wordt het Onderzoekskader herzien. De laatste grote wijziging in het Onderzoekskader dateert van 2017. In augustus 2021 is het nieuwe Onderzoekskader ingegaan voor 4 jaar.

Waarderingskader

In het Onderzoekskader vind je het Waarderingskader voor School en Bestuur. Deze bestaan uit 4 kwaliteitsgebieden en 12 standaarden (op enige uitzonderingen na). De teksten van deze Waarderingskaders zijn door ons omgezet in eenvoudig te scoren indicatoren en ondergebracht in onze eigen onderzoeken voor leerlingen, ouders en onderwijzend personeel.

Het Waarderingskader voor je laten werken

Het Waarderingskader biedt prettige uitgangspunten om jullie onderwijs succesvol te maken. Het is eenvoudig en biedt overzicht.

Medezeggenschapsraad

Niet iedere medezeggenschapsraad weet wat het Waarderingskader inhoudt en hoe het zich verhoudt tot beslissingen waarbij de MR instemmingsrecht heeft.

Wil jij jouw MR leden een kijkje in de keuken geven? Dat kan met onze speciale MR Waarderingskader training.